„Warta”

   Kolejna duża maszyna wzbogaca nasze zbiory. Tym razem jest to snopowiązałka „Warta” z lat 70 ubiegłego wieku. Maszyna ta od wielu lat użytkowana w jednym z gospodarstw rolnych na terenie Konieczkowej na swą zasłużoną emeryturę trafia właśnie do naszej ekspozycji. Składamy podziękowania naszemu darczyńcy- panu Dominikowi, który w taki sposób przyczynia się do rozwoju naszego muzeum.