Rydarop – Kazimierz Rydarowski, Fabryka Motorów Ropnych

        Rydarop. Kazimierz Rydarowski, Fabryka Motorów Ropnych- tak brzmi pełna nazwa jednego z dwóch Gorlickich producentów stacjonarnych silników spalinowych. Produkowane przez Kazimierza Rydarowskiego na ulicy Polnej w Gorlicach silniki to 4 konne, benzynowo-naftowe jednostki. Produkcja ta rozpoczęła się prawdopodobnie w okresie międzywojnia i trwała w czasie okupacji oraz jeszcze jakiś czas po wojnie. Silniki te konstrukcyjnie zbliżone były do amerykańskich silników Fairbanks Morse typ Z. Być może było tak dlatego, że Kaziemierz Rydarowski pracował przez pewien czas w USA i zapewne bliżej poznał tamtejszą technikę. Fabryka Rydarop jeszcze do niedawna była nam zupełnie nieznana, mimo iż wiedzieliśmy o istnieniu kilku sztuk zachowanych silników z tej wytwórni ,silniki te określaliśmy jako nierozpoznane. Poniżej zdjęcie (reklama) silników Rydarop oraz tabliczka znamionowa. Materiały te otrzymaliśmy od wnuka Kazimierza Rydarowskiego pana Mariana Mroza, z którym jesteśmy w stałym kontakcie. Fabryce „Rydarop” i produkowanym przez nią silnikom na pewno jeszcze nie raz będziemy poświęcać nasze teksty. W niedawnym konkursie, jaki przygotowaliśmy dla obserwujących naszą stronę osób należało odgadnąć producenta i miejsce produkcji właśnie jednego z silników „Rydarop”. Z tym niełatwym zadaniem najszybciej uporali się: Emilia Łukasz (odpowiedź udzielona telefonicznie) oraz Artur Muszyński (odpowiedź w komentarzu pod postem). Swą wiedzę obydwoje zwycięzcy zaczerpnęli zapewne z naszej nowej książki SILNIKI STACJONARNE NA ZIEMIACH POLSKICH. Zgodnie z umową w Muzeum Silników czekają na nich kubeczki i darmowe bilety.