Fundacja

Fundacja Muzeum Silników Stacjonarnych i techniki Rolniczej „S” powstała w 2017 roku.

Jej głównym zadaniem jest prowadzenie i rozwój Muzeum Silników Stacjonarnych w Konieczkowej.


Władze Fundacji „S”


ZARZĄD:


Gadamski Wojciech -prezes


Zagórski Paweł -wiceprezes


Środoń Monika – skarbnik


RADA FUNDACJI:


Cynarski Kazimierz- przewodniczący


Cop Bogdan – członek


 

Bator Grzegorz- członek


FUNDATORZY: 


Włodyka Tomasz


Smela Grzegorz