Nierozpoznany silnik!

Nierozpoznany silnik- tak zwykliśmy mówić o silnikach, co do których nie mamy wiedzy gdzie i przez kogo zostały wyprodukowane. Tym jednak razem nie mamy pewności nawet do czego służył ten silnik. Czy była to jednostka samochodowa, czy może jakaś „stacjonarka” pracująca w zespole z prądnicą jako alternator. Ten czterocylindrowy górnozaworowy ślepak wykazuje pewne podobieństwa do amerykańskich jednostek takich jak Chevrolet z początku XX wieku, ale co to jest naprawdę tego na razie nie wiemy.