W nowy rok z ważnym partnerem!

Bardzo mocnym akcentem kończymy ten rok i wchodzimy w kolejny 2021. Wczoraj bowiem Fundacja Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej oficjalnie rozpoczęła współpracę z NSZZ Solidarność. Współpraca ta przewiduje wspólne przedsięwzięcia na niwie kulturalnej i naukowej a także promocję obydwu podmiotów. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Regionu Podkarpacie NSZZ Solidarność w Krośnie. Z ramienia NSZZ Solidarność podpisania dokumentu dokonali Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz i Zastępca Przew. Krzysztof Fal, natomiast w imieniu Fundacji Muzeum – Prezes Wojciech Gadamski. Treści drugiego podpisanego przez obie strony dokumentu na razie nie ujawniamy. Zapewniamy jednak że dotyczy on kolejnej fascynującej historii, którą wspólnie z NSZZ Solidarność mamy zamiar opowiedzieć w najbliższym czasie.