Muzeum Silników w publikacji Uniwersytetu Rzeszowskiego

  

Nasze zbiory i nasza działalność wzbudzają coraz to większe zainteresowanie środowisk naukowych. Wyrazem tego są chociażby częste wizyty pracowników uczelni w naszym muzeum, a także nawiązywana szersza współpraca. Muzeum Silników stacjonarnych znalazło się także w przygotowanej przez Koło Naukowe Studentów Muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego publikacji poświęconej niepaństwowym muzeom na Podkarpaciu. Praca ta pod redakcją naukową dr hab. Grażyny Stojak składa się między innymi z kilku niezwykle ciekawych artykułów poświęconym różnym jednostkom muzealnym Podkarpacia.. Jeden z nich autorstwa Jakuba Pisarka zapoznaje czytelników z Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej w Konieczkowej. Doceniając rzetelne i wnikliwe podejście do tematu składamy panu Jakubowi nasze podziękowania.
Pan Jakub nie jest jedynym studentem muzeologii który realizując swe obowiązki odwiedził nasze progi. Pozdrawiamy również panią Dominikę, która niedawno odbywała u nas swą praktykę studencką.