Machczyński na okładce

             

         Prace nad naszą nową książką „SILNIKI STACJONARNE NA ZIEMIACH POLSKICH są prawie na ukończeniu. Jest to zatem dobry moment na przedstawienie okładki tej książki. Głównym jej graficznym elementem jest niezwykle cenna archiwalna fotografia. To nigdy nie publikowane zdjęcie zostało wykonane w 1886 roku w pierwszej polskiej fabryce silników spalinowych R. Machczyński w Warszawie. Mamy przypuszczenie, że pośród pracowników fabryki jest jej założyciel Rajmund Machczyński (siedzący po prawej). Oprócz tej fotografii w naszej książce znajdą się jeszcze dwa inne zdjęcia z tej fabryki. Tak ważny dla nas materiał zdjęciowy pochodzi ze zbiorów pana Juliusza Zaręby, który w ten sposób pomógł nam w przygotowaniu naszej publikacji. Serdecznie mu za to dziękujemy. Autorem projektu okładki jest pan Ariusz Nawrocki, a książka zostanie wydana przez wydawnictwo Ruthenus w Krośnie.